کارت حافظه زیمنس

خانه > کارت حافظه زیمنس > کارت حافظه سری S7-300

نمایش دادن همه 6 نتیجه

6ES7953-8LP31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کد فنی : 6ES7953-8LP31-0AA0

 • کارت حافظه زیمنس 8MB

 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس

6ES7953-8LM31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کارت حافظه زیمنس 4MB
 • کد فنی : 6ES7953-8LM31-0AA0
 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس

6ES7953-8LG31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کارت حافظه زیمنس 64KB
 • کد فنی : 6ES7953-8LG31-0AA0
 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس

6ES7953-8LL31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کد فنی : 6ES7953-8LL31-0AA0

 • کارت حافظه زیمنس 2MB
 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس

6ES7953-8LF31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کارت حافظه زیمنس 64KB
 • کد فنی : 6ES7953-8LF31-0AA0
 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس

6ES7953-8LJ31-0AA0 کارت حافظه زیمنس

 • کارت حافظه زیمنس 512KB
 • کد فنی : 6ES7953-8LJ31-0AA0
 • قابل استفاده در تمام CPU های سری S7-300 زیمنس