کارت های خروجی دیجیتال سری 1200

خانه > PLC S7-1200 > کارت خروجی دیجیتال

نمایش دادن همه 8 نتیجه

6ES7223-1BH32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7223-1BH32-0XB0
 • کارت ورودی/خروجی دیجیتال سری S7-1200
 • دارای 8 کانال ورودی و 8 کانال خروجی ترانزیستوری

کارت ورودی/خروجی دیجیتال 6ES7223-1PL32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7223-1PL32-0XB0
 • کارت ورودی/خروجی دیجیتال سری S7-1200
 • دارای 16 کانال ورودی و 16 کانال خروجی رله ای

6ES7223-1BL32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7223-1BL32-0XB0
 • کارت ورودی/خروجی دیجیتال سری S7-1200
 • دارای 16 کانال ورودی و 16 کانال خروجی ترانزیستوری

6ES7222-1HH32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7222-1HH32-0XB0
 • کارت ورودی دیجیتال 16 کانال رله ای سری S7-1200 زیمنس

6ES7222-1HF32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7222-1HF32-0XB0
 • کارت خروجی دیجیتال 16 کانال رله ای سری S7-1200 زیمنس

6ES7222-1BH32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7222-1BH32-0XB0
 • کارت خروجی دیجیتال 16 کانال سری S7-1200 زیمنس

6ES7222-1BF32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7222-1BF32-0XB0
 • کارت خرورجی دیجیتال 8 کانال سری S7-1200 زیمنس

6ES7221-1BH32-0XB0

 • کد فنی : 6ES7221-1BH32-0XB0
 • کارت ورودی دیجیتال 16 کانال سری S7-1200 زیمنس