خانه > PLC S7-1200 > CPU S7-1200

نمایش دادن همه 8 نتیجه

PLC 1200 زیمنس 6ES7214-1AG40-0XB0

 • کد فنی : 6ES7214-1AG40-0XB0
 • CPU 214  سری S7-1200
 • تغذیه : 24VDC
 • دارای ورودی خروجی های : 14DI  24VDC  ; 10 DO  ; 2 AI 0-10 VDC
 • برنامه ریزی با نرم افزار TIA PORTAL

PLC 1200 زیمنس 6ES7212-1AE40-0XB0

تومان 9,600,000
 • CPU سری S7-1200 زیمنس  CPU 1212C DC/DC/DC
 • دارای I/O  های 8DI 24V DC; 6 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC
 • کد فنی : 6ES7212-1AE40-0XB0
 • دانلود دیتاشیت

PLC 1200 زیمنس 6ES7211-1BE40-0XB0

 • CPU سری S7-1200 زیمنس  CPU 1211C AC/DC/RELAY
 • دارای I/O  های 6DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC
 • کد فنی : 6ES7211-1BE40-0XB0
 • دانلود دیتاشیت

PLC 1200 زیمنس 6ES7211-1AE40-0XB0

تومان 8,500,000
 • CPU سری S7-1200 زیمنس  CPU 1211C DC/DC/DC
 • دارای I/O  های 6DI 24V DC; 4 DO 24 V DC; 2 AI 0 - 10V DC
 • کد فنی : 6ES7211-1AE40-0XB0 
 • دانلود دیتاشیت

6ES7211-1HE40-0XB0

 • کد فنی : 6ES7211-1HE40-0XB0
 • CPU 211  سری S7-1200
 • تغذیه : 24VDC
 • دارای ورودی خروجی های :   6DI 24 V DC; 4 DO relay 2A; 2 AI 0-10 V DC
 • برنامه ریزی با نرم افزار TIA PORTAL
 • دانلود دیتاشیت

PLC 1200 زیمنس 6ES7212-1HE40-0XB0

تومان 10,500,000
 • کد فنی : 6ES7212-1HE40-0XB0
 • CPU 212  سری S7-1200
 • تغذیه : 24VDC
 • دارای ورودی خروجی های :    8DI 24 V DC; 6 DO relay 2 A; 2 AI 0-10 V DC 
 • برنامه ریزی با نرم افزار TIA PORTAL
 • دانلود دیتاشیت

PLC 1200 زیمنس 6ES7215-1AG40-0XB0

تومان 210,000,000
 • کد فنی : 6ES7215-1AG40-0XB0
 • CPU 215  سری S7-1200
 • تغذیه : 24VDC
 • دارای ورودی خروجی های : 14DI  24VDC  ; 10 DO relay 2A ; 2 AI 0-10 VDC و 2 AI 0-10 V DC, 2 AO 0-20 mA DC
 • 125KB حافظه
 • برنامه ریزی با نرم افزار TIA PORTAL

PLC 1200 زیمنس 6ES7214-1HG40-0XB0

تومان 14,500,000
 • کد فنی : 6ES7214-1HG40-0XB0
 • CPU 214  سری S7-1200
 • تغذیه : 24VDC
 • دارای ورودی خروجی های : 14DI  24VDC  ; 10 DO relay 2A ; 2 AI 0-10 VDC
 • برنامه ریزی با نرم افزار TIA PORTAL
 • دانلود دیتاشیت